Wil jij met je organisatie werken aan:

  • Het creëren van een inclusieve werkomgeving waar iedereen veiligheid kan ervaren
  • Medewerkers die structureel van én met elkaar leren
  • Het vergroten van communicatieve vaardigheden en reflecterend vermogen
  • Elkaar stimuleren om samen te werken
  • Het inspireren van teamleden om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen.
  • Verbondenheid binnen de groep bevorderen
  • Het probleemoplossend vermogen van uw medewerkers versterken

Kies dan begeleiding voor je team of organisatie!

Zijn dit vraagstukken waarmee je aan de slag wilt? Wellicht kan een begeleidingstraject bij Anthus dan uitkomst bieden. Laten we het er eens over hebben bij een kop koffie! Begeleiding voor werknemers op individuele basis, of intervisie met een heel team, beide behoren tot de mogelijkheden. Vraagstukken die een heel team aangaan zijn slecht te vangen in een enkel voorbeeld – er is dus altijd sprake van maatwerk specifiek gericht op de vraag.

Contact opnemen

Maatwerk

Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden, en zoals hierboven al aangegeven is de benadering voor elke organisatie anders. Met elkaar een goed afstemmen waar het écht om moet gaan is de basis van succesvol traject.

Intervisie – als groep

Met intervisie begeleid ik het proces waarin collega’s samen reflecteren op hun werkzaamheden, gebeurtenissen en bijzondere momenten die ze meemaken in de dagelijkse praktijk. Daar zitten een aantal voordelen aan verbonden, waarvan de belangrijkste is dat door dit in groepsverband te doen je als groep van elkaar kunt leren en groeien. Ieder individu dat deel uitmaakt van de groep, kan door kennis te maken met de visie en aanpak van zijn collega’s ook als individu wijzer worden en groeien.
Effectieve intervisie kan alleen binnen een groep waarin een gevoel van veiligheid en vertrouwen heerst, uitzoeken hoe iedereen daar in staat is voor mij ook altijd het vertrekpunt. Tijdens een intervisie traject kan er behoefte ontstaan om dingen ook eens 1 op 1 te bespreken, dat is dan altijd een mogelijkheid.

Intervisie – als individu

Als werkgever is het natuurlijk belangrijk om de voorwaarden te creëren zodat uw werknemers zich fijn en op hun plek voelen. Een onderdeel daarvan kan zijn door de ruimte aan te bieden voor individuele begeleiding. Intervisie voor een werknemer op individuele basis – je zou dan ook van coaching of begeleiding kunnen spreken – kan bijdragen aan het vergroten van het welbevinden op werk. Onder begeleiding reflecteren op gebeurtenissen of gemaakte keuzes, kan waardevol zijn om bepaalde patronen aan het het ligt te brengen, bijvoorbeeld als het gaat om een gezonde privé – werk balans.

Reacties

Ik heb vaak verrassende ideeën maar krijg wat in mijn hoofd zit niet makkelijk op papier. Ook lijkt het alsof ik elke dag opnieuw moet beginnen om weer overzicht te krijgen. Een hele frustrerende rem.

De gesprekken met Guido waren telkens aanduw momenten, alsof hij me hielp de rem eraf te halen, heel fijn. Hij stelt de juiste vragen, leeft mee en creëert een veilige sfeer, we lachen, houden het licht, sparren verder en hupsakee: ik heb weer overzicht en lekker aan de slag. Doet ie goed hoor! Zoek je een goede sparringpartner? Ik zou Guido bellen.

Harm – Ontspannen Kracht

Guido heb ik ervaren als zeer waardevol om meer duidelijkheid te brengen in waar we staan, waar naartoe, wat is daar voor nodig, wat is er al etc.

Zijn rustige basishouding, open en prikkelende vragen, zuivere feedback in wat hij ziet en merkt, dragen bij aan een waardevolle duidelijkheid om weer of verder te bewegen. Guido ervaar ik als professioneel, open blik, prikkelend ten gunste van gezonde beweging en ondersteunend aan (eigen) autonomie. 

Anneloes -Spoor voor Verbinding